Giảng viên

Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương

Nhà sáng lập Học viện Pro Image - Đào tạo và xây dựng hình tượng chuyên nghiệp dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp & người nổi tiếng

91 Sinh viên theo học

About me

Show full biography

Nhà sáng lập Học viện Pro Image - Đào tạo và xây dựng hình tượng chuyên nghiệp dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp & người nổi tiếng

  • Tiến sı̃ Giáo dục học

  • Tổng giám đốc WGH

  • Á hậu Quý Bà Thế Giới 2012 tại Florida, Mỹ

  • Chuyên gia tư vấn chiến lược về Thương hiệu và Nhân hiệu Chủ tịch Mạng lưới Nữ lãnh đạo Quốc tế WLIN

  • Sáng lập - Điều hành Giải thưởng Top 100 Phong Cách Doanh Nhân

  • Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thể thao

  • Ủy viên Ban chấp hành hội khoa học Thể thao Việt Nam

My skills

91

Total students

7

Khóa Học

5

Đánh giá