Untitled-3-03

Thanh Bạch

MC - Nghệ sỹ
Untitled-3-05

Lê Sĩ Hoàng

Thạc sĩ Mỹ thuật - Nhà thiết kế thời trang
Untitled-3-17

Phạm Đăng Anh Thư

Nhà thiết kế
Untitled-3-16

Khải Hoàn

Phát thanh viên
Untitled-3-04

Lý Thị Mai

Tiến sĩ - Chuyên gia Tâm lý